EGG

Egg konsum 12pk 30 kr
Ruge egg Jumbo 12 pk 95 kr
Ruge egg Euro 12 pk 65 kr
Sender ruge egg pr post frakt kostnad 200 kr
Sender mat egg pr post i hele landet. Pris etter avtale.

LIVDYR

Euro vaktel høne 6 uker + 120 kr
Jumbo vaktel høne 6 uker + 120kr
Overskudd hane 6 uker + 20 kr

Dagsgamle kyllinger:
Euro vaktel 50 kr + 5 kr pr uke

Jumbo vaktel 60 kr + 5 kr pr uke

Dette er usortert di 3 første ukene.

Ved større bestillinger restauranter, butikk, hotell ol. kontakt for tilbud.

Start fòr vaktel 9 kg fri frakt 549 kr
Vaktelfòr 9 kg fri frakt 399 kr

Bruvaktel
47969993
bruvaktel@gmail.com