slik ser en forsendelse vaktel egg konsum ut når den sendes med posten.

slik ser en forsendelse vaktel egg konsum ut når den sendes med posten.

nyvasket mat egg

nyvasket mat egg

ny rugemaskin på gang

ny rugemaskin på gang

Jumbo oppe og euro nede

Jumbo oppe og euro nede

innlegg i ruga. kommer kyllinger fortløpende.

innlegg i ruga. kommer kyllinger fortløpende.

Rugeegg 12 pakning

Rugeegg 12 pakning

konsum egg kjøleskap

konsum egg kjøleskap

Vaktelegg konsum Slik ser en leveranse fra Bruvaktel ut. Sendes i post heile landet.

Vaktelegg konsum
Slik ser en leveranse fra Bruvaktel ut. Sendes i post heile landet.

Mat egg klar til levering

Mat egg klar til levering

klargjøring til pakking

klargjøring til pakking

Mat egg før pakking

Mat egg før pakking

Mat egg klar til levering

Mat egg klar til levering

Pakking av ruge egg, klar til å sendes i post

Pakking av ruge egg, klar til å sendes i post

pakking av egg,stadig nye kunder

pakking av egg,stadig nye kunder

leveranse mat egg og ruge egg

leveranse mat egg og ruge egg